VÁŠ PARTNER PRE KOMPLEXNÉ RIEŠENIE ZMENY TECHNOLÓGIE VYKUROVANIA

Technologické riešenia

Predaj brikiet a peliet

Spracovanie investičných
projektov v oblasti využívania oze

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU

Tím STAMAP, s. r . o.

O spoločnosti

Podnikové riešenia

Variant A: Produkt vykurovanie, produkt komplet

 • vypracovanie ekonomickej efektivity a návratnosti investícii na transformáciu spôsobu vykurovania (dokument)
 • prenájom technológie
 • poskytnutie personálnych zdrojov na zabezpečenie vykurovania
 • zabezpečenie zásob – výrobkov drevených brikiet podľa potreby
 • doprava výrobkov

PRE CENOVÚ KALKULÁCIU VOLAJTE: +421 903636457, alebo objednavky@stamap.eu


Výhody pre klientov spočívajú najmä v absencii investičných nákladov, nákladov na personál a garancia 15% zníženia ročných nákladov na vykurovanie. Zodpovednosť za dosahovanie výsledkov uvedených v dokumente analýzy nesie dodávateľ t. j. spoločnosť. Klient si zabezpečí potrebné množstvo výrobkov na vykurovanie a stabilnú cenu za kg počas obdobia stanoveného v zmluve.

Cieľová skupina charakteristické znaky: nutnosť inovácie technológie na vykurovanie, nedostatok finančných zdrojov, havarijný stav technológie, nutnosť znížiť výdavky resp. náklady na vykurovanie.

Variant B: Produkt projekt palivo

 • vypracovanie ekonomickej efektivity a návratnosti investícii na transformáciu spôsobu vykurovania (dokument)
 • vypracovanie investičného projektu (žiadosti – granty, dotácie, NFP)
 • poskytnutie personálnych zdrojov na zabezpečenie vykurovania
 • zabezpečenie zásob – výrobkov drevených brikiet podľa potreby
 • doprava výrobkov

PRE CENOVÚ KALKULÁCIU VOLAJTE: +421 903636457, alebo objednavky@stamap.eu


Výhody pre klientov spočívajú najmä v absencii nákladov na personál. Zodpovednosť za dosahovanie výsledkov uvedených v dokumente analýzy nesie dodávateľ t. j. spoločnosť. Klient si zabezpečí potrebné množstvo výrobkov na vykurovanie a stabilnú cenu za kg počas 2 - 10 rokov, obdobie je stanovené na základe dohody.

Cieľová skupina charakteristické znaky: nutnosť inovácie technológie na vykurovanie, dostatok finančných zdrojov pre realizáciu investície, havarijný stav technológie, nutnosť znížiť výdavky resp. náklady na vykurovanie.

Variant C: Produkt – palivo

 • vypracovanie ekonomickej efektivity a návratnosti investícii na transformáciu spôsobu vykurovania (dokument)
 • poskytnutie personálnych zdrojov na zabezpečenie vykurovania (na vopred dohodnutý počet mesiacov), možnosť absencie tejto služby
 • zabezpečenie zásob – výrobkov drevených brikiet podľa potreby
 • doprava výrobkov

PRE CENOVÚ KALKULÁCIU VOLAJTE: +421 903636457, alebo objednavky@stamap.eu


Výhody pre klientov spočívajú najmä v absencii nákladov na personál. Zodpovednosť za dosahovanie výsledkov uvedených v dokumente analýzy nesie dodávateľ t. j. spoločnosť. Klient si zabezpečí potrebné množstvo výrobkov na vykurovanie a stabilnú cenu za kg počas 1 – 5 rokov na základe vzájomnej dohody.

Cieľová skupina charakteristické znaky: disponovanie technológiou využiteľnou pre produkty vo forme drevených brikiet, nutnosť zníženia ekonomických nákladov na vykurovanie.

Variant A

PRODUKT VYKUROVANIE
- PRODUKT KOMPLET

 • Vypracovanie ekonomickej efektivity a investičnej návratnosti
 • prenájom technológie
 • poskytnutie personálnych zdrojov pre zabezpečenie efektívneho vykurovania
 • zabezpečenie zásob výrobkov v potrebnom objeme
 • doprava výrobkov
 • 15% zníženie nákladov na vykurovanie
 • ZMLUVNÝ VZŤAH NA OBDOBIE
  v rozmedzí od 5 - 15 ROKOV

  Variant B

  PRODUKT PROJEKT
  PALIVO

 • Vypracovanie ekonomickej efektivity a investičnej návratnosti
 • vypracovanie investičného projektu (dotácie, granty, NFP)
 • poskytnutie personálnych zdrojov pre zabezpečenie efektívneho vykurovania
 • zabezpečenie zásob výrobkov v potrebnom objeme
 • doprava výrobkov
 • garancia ceny na obdobie 4 rokov
 • ZMLUVNÝ VZŤAH NA OBDOBIE
  v rozmedzí od 2 - 10 ROKOV

  Variant C

  PRODUKT PALIVO

 • Vypracovanie ekonomickej efektivity a investičnej návratnosti
 • poskytnutie personálnych zdrojov pre zabezpečenie efektívneho vykurovania
 • zabezpečenie zásob výrobkov v potrebnom objeme
 • doprava výrobkov
 • garancia ceny na obdobie 1 roka
 • ZMLUVNÝ VZŤAH NA OBDOBIE
  v rozmedzí od 1 - 5 ROKOV

  PRE CENOVÚ KALKULÁCIU VOLAJTE: +421 903636457, alebo objednavky@stamap.eu

  Projekty

  Verejné obstarávania

  Tu nájdete dokumenty k verejným obstarávaniam.

  Verejne obstaravanie
  SÚŤAŽNÉ PODKLADY
  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
  Výrobná briketovacia a peletovacia linka č. 2 výzva
  Výrobná briketovacia a peletovacia linka súťažné podklady
  Kotly vrátane technologických prvkov výzva
  Kotly vrátane technologických prvkov súťažné podklady
  Kotly vrátane technologických prvkov oznámenie
  UVO briketovacia linka c. 2

  Zmluvy

  Tu nájdete dokumenty k zmluvám.

  Aktivity

  Tu nájdete dokumenty k aktivitám

  Naši klienti

  aktualizácia

  Kontakt

  Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript

  kontaktujte nás!

  Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!

  Kontaktné Informácie

  STAMAP, s. r. o.
  Budovateľská 59
  080 01 Prešov
  tel: +421 903 636 457
  info@stamap.eu

  IČO: 36500607
  DIČ: 2021914070
  IČ DPH: SK2021914070

  zapísaná v Obchodnom registri pod Okresným súdom Prešov, Oddiel Sro, číslo vložky 15701/P

  Bankové spojenie: ČSOB a. s.: 4004958898/7500
  IBAN: SK1375000000004004958898